Притчата за това как да научим децата към щастието

• Една притча за това как да научим децата към щастието

Ето това е най-ценната семейна мъдрост.

Веднъж, вървейки по пътя на мъдреца погледна към природата и да се полюбувате ярките цветове на пролетта. Тогава той видя един човек, който е понесъл изключително огромен товар на раменете си. Забележително беше, как той от такава тежест са слаби крака.

Притчата за това как да научим децата към щастието

- Защо сте се обричаме на упорита работа и страдание? - попита старецът.

- Страдам за внуците си и децата са щастливи, - каза бедният човек. - Моят прадядо си обречен на тежък труд за дядо си, дядото - в името на баща му, баща му - за мен, и аз ще страдат в името на щастието на децата ми. - И някой в ​​семейството ви да бъде щастлив? - Попитах един мъдър спътник.

- Все още не, но децата и внуците със сигурност ще бъдат щастливи! - замечтано каза един мъж.

- За съжаление, неграмотните не могат да четат, а къртицата никога не доведе до орел! - въздъхна старият мъдрец. - Първо, трябва да се научим да бъдем щастливи, само тогава може да научим децата да щастие. Това ще бъде най-ценното си подарък.