Антикризисна Интернет маркетинг: Функция за печалба

Антикризисна Интернет маркетинг: Функция за печалба

Осъществяване на печалба по време на кризата в голяма степен зависи ефективността на рекламата. Откъде знаеш кои от вашите маркетингови канали дава повече клиенти? Как да се оптимизират разходите, като се отчита спецификата на проекта?

Отговорите на тези и други въпроси ще ви дадат нова серия книга "Попитайте Ingate" "Криза Интернет маркетинг: Функция за печалба".

Антикризисна Интернет маркетинг: Функция за печалба

Авторите обобщават експертите уникалните опит Ingate Digital агенцията и създадени практически наръчник за подобряване на ефективността на рекламна кампания в рамките на концепцията за изпълнение на пазара.

От книгата ще научите:

- как да се оценят рекламна кампания във всичките му етапи;

- всяка точка на растеж разкрива фунията на продажбите;

- как да се подобри ефективността на рекламата в интернет.

Свързани статии